Zespół strony internetowej:

  • Dr hab. Anna Augustynowicz, prof. CMKP, Zakład Prawa Medycznego i Orzecznictwa Lekarskiego SZP CMKP 
  • Bartosz Kobuszewski, asystent w Zakładzie Prawa Medycznego i Orzecznictwa Lekarskiego SZP CMKP 
  • Dr hab. Urszula Religioni, prof. CMKP, z-ca kierownika merytorycznego i naukowego w projekcie GOSPOSTRATEG-II, Zakład Medycyny Stylu Życia SZP CMKP 
  • Dr Emilia Sarnacka, Zakład Prawa Medycznego i Orzecznictwa Lekarskiego SZP CMKP 
  • Michał Waszkiewicz, asystent w Zakładzie Prawa Medycznego i Orzecznictwa Lekarskiego SZP CMKP 
  • Dr Iwona Wrześniewska-Wal, Zakład Prawa Medycznego i Orzecznictwa Lekarskiego SZP CMKP