Konferencja prasowa pt. ,,Szczepienia w dobie pandemii – jak odróżnić prawdę od kłamstw? Medyczne fake newsy groźne niczym wirus?’’

25 maja 2021 r. odbyła się konferencja prasowa online pt. „Szczepienia w dobie pandemii – jak odróżnić prawdę od kłamstw? Medyczne fake newsy groźne niczym wirus”.

Warto przekonywać do szczepień

Zaproszeni goście:

  • prof. dr hab. n.med. Jarosław Pinkas – konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego; dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego;
  • prof. dr hab. Dariusz Jemielniak – Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym, Akademia Leona Koźmińskiego;
  • prof. dr hab. n.med. Teresa Jackowska – konsultant krajowa w dziedzinie pediatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Skrót wydarzenia

Podczas konferencji prof. Jarosław Pinkas, prof. Dariusz Jemielniak oraz prof. Teresa Jackowska debatowali jak zachęcać do szczepień, szczególnie młodych ludzi. Obecnie jako społeczeństwo jesteśmy bombardowani informacjami. Coraz częściej z trudem wielu osobom przychodzi odróżnienie prawdy od kłamstw.
Obecna z nami od wieków dezinformacja w dzisiejszych czasach za sprawą internetu nabrała charakteru infodemii.

,,56 krotny wzrost ilości podróży w latach 1950 – 2018 spowodował iż świat stał się globalną wioską w której ograniczenie szerzenia się wirusa to wyzwanie z którym należy mierzyć się wspólnie. Świat walczy z pandemią, w 2020 roku dostarczano codziennie 250 nowych publikacji na temat COVID-19 i 160 publikacji dotyczących koronawirusa’’ Pokreślił Jarosław Pinkas.

Wszyscy prelegenci wspólnie uznali, że największym wyzwaniem dzisiejszego systemu szczepień jest przekonanie wahających się. Profesor Teresa Jackowska podkreśliła rolę, jaką w procesie szczepień pełnią lekarze wraz z całym personelem medycznym, wskazując że empatyczne podejście do każdego pacjenta pozwala na zwiększenie zaufania do szczepień.

Szczepimy się nie tylko by ochronić siebie, szczepimy się dla innych.

,,Warto przekonywać do szczepień’’ – podkreślił na koniec konferencji prof. Jarosław Pinkas.
Konferencja w ramach projektu „Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju w ramach programu GOSPOSTRATEG II.