Analiza i badanie mechanizmów psychospołecznych determinujących podejmowanie decyzji na temat szczepień – raport z badań USWPS

Raport z badań dotyczących mechanizmów psychospołecznych determinujących podejmowanie decyzji na temat szczepień, opracowany został w okresie 01.01.2021-30.04.2022. Raport obejmuje opis 18 przeprowadzonych badań, w których uczestniczyło 11 717 osób. Badania przeprowadzone były na pięciu krajowych próbach (Polska, Włochy, Rumunia, Bułgaria, Portugalia), a także jednej próbie międzynarodowej (35 krajów). 

Podjęte badania umożliwiły m.in.: 

  • Testowanie 5 technik wpływu społecznego, 
  • Przeprowadzenie badanie eksploracyjnego, poruszającego 30 zagadnień, związanych z powodami zaszczepienia/niezaszczepienia oraz z oceną skuteczności działań anty-epidemicznych, 
  • Przeprowadzenie badania eksploracyjnego, poruszającego 7 zagadnień związanych z postawami wobec szczepień, procedur, autorytetów, przymusu oraz wolności, 
  • Przeprowadzenie badania eksploracyjnego poruszającego 6 zagadnień dotyczących związku różnic indywidualnych w obszarze przekonań epistemicznych z postawami wobec szczepień, 
  • Stworzenie 10 zestawów materiałów wizualnych (tekstu i obrazów), służących do testowania różnych aspektów komunikacji dotyczącej szczepień, 
  • Stworzenie gry komputerowej, ukazującej mechanizm tworzenia i rozpowszechniania dezinformacji, 
  • Stworzenie siedmiu plakatów informacyjnych zachęcających do szczepień. 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu!