Rola zawodów medycznych w realizacji szczepień

W celu wykonania szczepień przeciwko COVID-19 u maksymalnie dużej liczby osób w możliwie najkrótszym czasie, poszerzono krąg osób uprawnionych do kwalifikacji i wykonywania szczepień o szereg nowych zawodów medycznych oraz studentów kierunku lekarskiego i pielęgniarstwa. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 9 kwietnia 2021 r. do szczepień przeciwko COVID-19 kwalifikują: cztery grupy osób: 

grupa I – lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, felczerzy i ratownicy medyczni, higienistki szkolne; 

grupa II – fizjoterapeuci, farmaceuci, i diagności laboratoryjni, ale po ukończeniu szkolenia e-learningowej przygotowanego przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego; 

grupa III to osoby kształcące się pod warunkiem, że: po pierwsze są na ostatnich latach studiów medycznych i uzyskały wydany przez uczelnię dokument potwierdzający posiadanie umiejętności kwalifikowania do szczepień, po drugie badanie kwalifikacyjne wykonują pod nadzorem lekarza albo innej osoby wykonującej zawód medyczny uprawnionej do kwalifikacji.

grupa IV to osoby, które ukończyły uczelnie medyczne i w okresie w okresie 6 miesięcy od dnia ukończenia studiów i spełniają dodatkowe warunki tj. uzyskały wydany przez uczelnię dokument potwierdzający posiadanie umiejętności kwalifikowania do szczepień, a badanie kwalifikacyjne wykonują pod nadzorem lekarza albo innej osoby wykonującej zawód medyczny uprawnionej do kwalifikacji.

Do wykonania szczepień uprawnione są lekarze, felczerzy, pielęgniarki i położne, ratownicy medyczni oraz higienistki szkolne posiadające 6-miesięczną praktykę w zakresie szczepień ochronnych.

Dodatkowo szczepienia mogą wykonywać: fizjoterapeuci, farmaceuci, i diagności laboratoryjni ale dopiero po ukończeniu dwóch kursów: teoretyczny (e-learningowy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego) oraz praktyczny (obejmujący po pierwsze naukę podania szczepionki w postaci iniekcji domięśniowej oraz po drugie dotyczący umiejętności podejmowania działań w przypadku wystąpienia nagłej reakcji alergicznej lub innego stanu zagrożenia życia pacjenta po podaniu szczepienia). 

Kursy dla osób zainteresowanych szkoleniami są nieodpłatne prowadzone zgodnie z program opracowanym przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. 

Podstawa: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 kwietnia 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 badanie kwalifikacyjne (Dz. U. z 2021 r., poz. 668)