Szczepienia przeciw grypie

Obecnie ze środków publicznych refundowane są 3 szczepionki przeciw grypie dostępne w aptekach:

  • VaxigripTetra (czterowalentna szczepionka przeciw grypie, rozszczepiony wirion, inaktywowana);
  • Fluenz Tetra (szczepionka przeciw grypie, żywa atenuowana, do nosa);
  • Influvac Tetra (szczepionka przeciw grypie, antygen powierzchniowy, inaktywowana).

Szczepionki te dostępne są za 50% odpłatnością dla określonych grup pacjentów oraz bezpłatnie dla seniorów i ciężarnych. 

Szczegółowe warunki ich refundacji przedstawiono na poniższym diagramie.