Europejskie Towarzystwo Pediatryczne wzywa do realizacji regularnych programów szczepień ochronnych w celu walki z „długiem odpornościowym” u dzieci, związanym z pandemią COVID-19

dziecko podczas szczepienia siedzi na kolanach kobiety

W związku z wprowadzeniem w wielu krajach na całym świecie szeregu działań prewencyjnych, mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w tym obowiązku noszenia maseczek ochronnych, ograniczenia lub odwoływania stacjonarnych zajęć w szkołach, ograniczeń w komunikacji zbiorowej, zachowywania dystansu społecznego czy częstej dezynfekcji rąk, zaobserwowano redukcję w liczbie zachorowań na choroby zakaźne inne niż COVID-19 (wirusowe lub bakteryjne) wśród dzieci. Przykładem może być RSV (ang. respiratory syncytial virus, syncytialny wirus oddechowy), będący najczęstszą przyczyną hospitalizacji niemowląt w krajach rozwiniętych i odpowiadający za ok. 60-80% hospitalizacji z powodu zapalenia oskrzeli – wskaźniki zakażeń na świecie istotnie obniżyły się od początku 2020 roku.

Ze względu na różne działania restrykcyjne wprowadzone w czasie pandemii, dzieci doświadczały dłuższych okresów niskiego narażenia na różne patogeny. Jest to o tyle istotne, że układ odpornościowy nie był w tym czasie odpowiednio stymulowany, przez co nie wykształciła się pamięć immunologiczna, a tym samym – nabyta odporność. Z tego względu pojawiły się obawy o brak narażenia na powszechnie występujące infekcje oraz o zmniejszenie odporności i zakłócenia w rozwoju odporności adaptacyjnej na skutek wydłużających się okresów braku kontaktu z patogenami. Może się również okazać, że odpowiedź wrodzonego układu odpornościowego na infekcję będzie zdecydowanie większa. Zatem brak ekspozycji na sezonowe choroby zakaźne może prowadzić z jednej strony do osłabienia odporności, a z drugiej strony do większej podatności na zachorowanie. Sytuację tę można nazwać „długiem odpornościowym”, spowodowanym restrykcjami antycovidowymi, który może prowadzić do większego prawdopodobieństwa wystąpienia epidemii chorób sezonowych, jak i rozwoju epidemii chorób nowych lub powracających.

Europejskie Towarzystwo Pediatryczne wskazuje, że konieczne jest odpowiednie monitorowanie zakażeń RSV i innymi wirusami układu oddechowego wśród dzieci oraz prowadzenie szczepień przeciwko chorobom zakaźnym, w celu ochrony dzieci przed zachorowaniem i zapobiegania przenoszeniu chorób w społeczności.


Źródło:

Cohen, R., Pettoello-Mantovani, M., Somekh, E., & Levy, C. (2022). European Pediatric Societies Call for an Implementation of Regular Vaccination Programs to Contrast the Immunity Debt Associated to Coronavirus Disease-2019 Pandemic in Children. The Journal of pediatrics242, 260-261.