Finansowanie Szczepień Ochronnych

Podstawa prawna:

  • • art. 18-19 ustawy z dn. 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2069)

Ważne! Aby obowiązkowe szczepienie ochronne było bezpłatne należy zgłosić się do placówki, która ma zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na przeprowadzenie szczepień ochronnych. Bezpłatne jest szczepienie preparatem zakupionym przez Ministra Zdrowia. W przypadku szczepień zalecanych koszt zakupu szczepionki zawsze pokrywa pacjent.

Wyjaśnienie
Koszty przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych oraz poprzedzających je badań kwalifikacyjnych pokrywane są ze środków publicznych, przy czym w przypadku osób ubezpieczonych – przez Narodowy Fundusz Zdrowia, natomiast nieubezpieczonych – z budżetu państwa (z części, którą dysponuje Minister Zdrowia). Refundacja kosztów przeprowadzenia szczepień obowiązkowych możliwa będzie tylko dla podmiotów, które mają umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na przeprowadzenie tych świadczeń zdrowotnych. Powyższe oznacza, że aby pacjent mógł skorzystać z bezpłatnego szczepienia ochronnego, powinien zgłosić się do placówki, która ma zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na przeprowadzenie szczepień ochronnych. Skorzystanie z usług podmiotu, który takiej umowy nie ma będzie oznaczało obowiązek pokrycia kosztu badań kwalifikacyjnego, przeprowadzenia szczepienia oraz szczepionki przez pacjenta. Ponadto, pacjent, który podda się szczepieniu obowiązkowemu przy użyciu preparatu innego niż zakupiony przez Ministra Zdrowia – będzie musiał ponieść jego koszy.

Szczepionki służące do przeprowadzania szczepień ochronnych zakupuje Minister Zdrowia. Koszty zakupu szczepionek pokrywane są z budżetu państwa, z części, którą dysponuje Minister Zdrowia. Procedura zakupu wymaga zastosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych. 

Obowiązek ustalenia rocznego zapotrzebowania na szczepionki, przechowywania ich oraz zapatrywania podmiotów leczniczych realizujących szczepienia spoczywa na stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Koszty przeprowadzenia zalecanych szczepień ochronnych oraz poprzedzających je badań kwalifikacyjnych pokrywane są ze środków publicznych wyłącznie dla osób ubezpieczonych. Osoby nieubezpieczone (nieposiadające uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego) pokrywają koszty we własnym zakresie. Każdorazowo koszt zakupu szczepionki pokrywa pacjent.


Bibliografia1. E. Bernatowska, P. Grzesiowski (red. naukowa), Szczepienia ochronne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2021.2. A. Bednarek, M. Bartkowiak-Emeryk, J. Wysocki, Szczepienia ochronne w profilaktyce chorób zakaźnych u dzieci, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018.3. W. BorysiakU. DrozdowskaJ. HaberkoB. JaniszewskaM. Królikowski, J. PiechaJ. Roszkiewicz, K. Sałbut, Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Komentarz, C.H.Beck, 2020.