Konferencja naukowa podsumowującą Projekt „Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego”


Wydarzenie będzie stanowić́ interdyscyplinarną platformę̨ wymiany informacji, łączącą medycynę̨, psychologię społeczną oraz nowoczesne technologie. Konferencja odbędzie się 26 marca 2024 roku, w godzinach 10:00 – 16:00 w Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ul. Marymoncka 99/103.

Podczas konferencji przedstawione zostaną ostateczne wyniki badań naukowców i ekspertów z czołowych polskich uczelni w ramach zagadnień związanych z postawami wobec dezinformacji, medycznych fake newsów, potrzeb edukacyjnych w społeczeństwie i potencjalnych rozwiązań cyfrowych.

Pobierz agendę

Organizatorami jest konsorcjum uczelni: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Uniwersytet SWPS, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” Gospostrateg II.

Podczas wydarzenia, równolegle, będzie się odbywała również konferencja prasowa, gdzie przekazane zostaną aktualne informacje, dotyczące tematyki szczepień ochronnych. Do udziału w konferencji prasowej zapraszamy dziennikarzy. Zgłoszenie wymaga przesłania prośby o akredytację dziennikarską.

Rejestracja i akredytacje dziennikarskie: rejestracjakonferencja@cmkp.edu.pl

Zachęcamy do zapoznania się ze szkoleniami e-learningowymi CMKP