MedFake: Teorie spiskowe

Czy teorie spiskowe są niebezpieczne?

Dr Konrad Bocian – naukowiec, psycholog społeczny, wykładowca. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół egocentrycznych zniekształceń sądów moralnych, konformizmu moralnego oraz wpływu nowych technologii na codzienną moralność. Jest członkiem Laboratorium Psychologii Poznania Społecznego oraz Laboratorium Zachowań Konsumenckich i Organizacyjnych wchodzących w skład Centrum Badań nad Poznaniem i Zachowaniem na sopockim wydziale Uniwersytetu SWPS. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, laureat programu im. Mieczysława Bekkera (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej), zdobywca nagrody im. Roberta Zajonca (Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej), finalista konkursów Narodowego Centrum Nauki (OPUS, SONATA, Miniatura) oraz European Association of Social Psychology. Nagradzany za najlepsze projekty badawcze (XIV Studencka Sesja Naukowa, Młody Naukowiec) oraz wystąpienie konferencyjne (X Zjazd PSPS). Uczestnik szkoły zimowej REMICS (Zakopane) oraz szkoły letniej SISPP (UC Davis, Kalifornia). Chief Science Officer w firmie Quantum Lab Co. Dziennikarz naukowy piszący dla portalu naukowego badania.net i dla czasopisma Focus Coaching. Autor międzynarodowych publikacji z zakresu poznania moralnego.