Od czego zależy poziom wiedzy oraz akceptacja dla szczepionek przeciw HPV rodziców dzieci w okresie dojrzewania?

Zespół hiszpańskich badaczy przeprowadził w latach 2019-2020 badanie KAPPAS (Knowledge and Acceptability of Papillomavirus Vaccines in Parents of Adolescents in Spain), dotyczące wiedzy i akceptacji szczepień przeciwko zakażeniom wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) wśród rodziców dzieci w wieku dojrzewania (9-14 lat). Narodowy program szczepień w Hiszpanii obejmuje szczepienia przeciw HPV od 2007 roku,a obecnie szczepieniom podlegają dziewczęta w wieku 12 lat.

Badanie KAPPAS przeprowadzono w 24 ośrodkach pediatrycznych. Wzięło w nim udział 1405 osób. W badaniu wykorzystano kwestionariusz składający się z pięciu sekcji: informacji socjodemograficznych, wiedzy na temat HPV, ogólnej wiedzy na temat szczepień i ich akceptacji, wiedzy o szczepieniach przeciw HPV oraz akceptacji dla stosowania szczepionek przeciw HPV.

Przeprowadzona analiza uzyskanych odpowiedzi sugeruje, że wiedza rodziców na temat zakażeń HPV i szczepień przeciw HPV, a także wykazywana dla nich akceptacja jest silnie związana z wiekiem i płcią ich dzieci. Większą wiedzę mieli rodzice dzieci kwalifikujących się obecnie do szczepienia. Z drugiej strony, mniejsza była akceptacja dla prowadzenia szczepień wśród chłopców, co związane było z niższym poziomem wiedzy na temat korzyści stosowania szczepionek w tej grupie. Zaobserwowano także, że istnieje zależność między poziomem wiedzy i akceptacją szczepień przeciw HPV, a płcią rodzica – wyższą wiedzą i akceptacją cechowały się matki dzieci. 

Istotnym czynnikiem wpływającym na akceptację szczepionek był poziom wiedzy na ich temat, a także źródło tych informacji w postaci pracowników opieki zdrowotnej (pediatrów, ginekologów, lekarzy rodzinnych itd.). Rodzice prezentowali wyższy poziom wiedzy iakceptacji dla szczepień, jeśli w przeszłości konsultowali się w tej sprawie z lekarzem, zwłaszcza z pediatrą lub ginekologiem. Autorzy badania wskazują, że istotne jest w tym kontekście zaangażowanie również pozostałych grup pracowników opieki zdrowotnej, jak pielęgniarki, urolodzy, czy wenerolodzy, w działania mające na celu podniesienie świadomości o HPV oraz informowanie o korzyściach dla całego społeczeństwa płynących ze stosowania szczepień przeciw HPV.


Źródło: López N, Salamanca de la Cueva I, Vergés E, Suárez Vicent E, Sánchez A, LópezAB, Panizo-Santos MB, Garcés-Sánchez M, Montesdeoca A, Rivera AJ, Cotarelo MS. Factors influencing HPV knowledge and vaccine acceptability in parents of adolescent children: results from a survey-based study (KAPPAS study). Hum Vaccin Immunother. 2022 Dec 31;18(1):2024065.