Praktyki religijne a stosunek do szczepień przeciw HPV

Celem przeprowadzonego ostatnio w Stanach Zjednoczonych badania było zweryfikowanie, czy nauki religii chrześcijańskiej dotyczące aktywności seksualnej wpływają na gotowość zaszczepienia dzieci przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). W badaniu wzięło udział 442 uczestników (40% mężczyzn, 60% kobiet), a warunkiem uczestnictwa było wyznanie chrześcijańskie oraz posiadanie co najmniej jednego dziecka w wieku do 11 lat.

Kwestionariusz dostępny on-line składał się z 10 części i obejmował: informacje socjo-demograficzne (w tym informację o wyznawanej religii); poglądy dotyczące związku pomiędzy brakiem aktywności seksualnej wynikającej z przekonań religijnych a zakażeniem HPV (wyznawana religia chroni przed zakażeniem HPV); opinie na temat szczepień ogółem oraz szczepień przeciwko HPV; ocenę wiedzy uczestników badania na temat szczepień ogółem oraz wiedzy o HPV; ocenę religijności (uczestnictwo w praktykach religijnych, ocena wpływu religii na uczestnika); postrzeganie szczepionek przez daną religię; wpływ wyznawanej religii na poglądy dotyczące zachowań seksualnych; wpływ rodziców/rówieśników na zachowania seksualne; ocenę zaufania do współczesnej medycyny.

Przeprowadzona analiza uzyskanych odpowiedzi wskazuje, że prognostykami sprzyjającymi szczepieniu przeciw HPV są przede wszystkim pozytywna postawa względem szczepieńogółem, wiedza na temat HPV, a także, w mniejszym zakresie, poziom przychodów oraz uczestnictwo w praktykach religijnych. Autorzy badania wskazują, że im wyższy jest poziom wiedzy rodziców o HPV oraz ryzykach związanych z infekcją HPV, tym wyższa jest gotowość do zaszczepienia dziecka. Dodatkowo, otrzymane wyniki sugerują, iż wśród osób uważających, że postępowanie według zasad wyznawanej religii chroni przed zakażeniem HPV, niższa jest gotowość szczepienia.

Biorąc pod uwagę powyższe wyniki, interwencje mające na celu propagowanie szczepień przeciw HPV powinny koncentrować się przede wszystkim na wyjaśnianiu ryzyk związanych z zakażeniem HPV oraz wskazaniu korzyści płynących ze stosowania szczepień. W związku z przekonaniem o ochronnym wpływie stosowania się dzieci do zasad określonej wiary, wykorzystywane metody promocji szczepień przeciw HPV mogą skupiać się na negatywnych konsekwencjach zakażenia, do którego może dojść niezależnie od okoliczności. Istotne jest również podkreślenie, że zakażenia HPV wśród wyznawców danej religii nie są przypadkami odosobnionymi.


Źródło: Redd DS, Jensen JL, Hughes SJ, Pogue K, Sloan-Aagard ChD, Miner DS, et al.Effects of Religious Practice and Teachings about Sexual Behavior on Intent to Vaccinate against Human Papillomavirus. Vaccines 2022;10(3):397.