Raport Zawodowo Zaszczepieni

komputery, dokumenty leżą na stole, dookoła ręcę ludzi

,,Odpowiedzialność za zdrowie pracowników została ustawowo określona jako podstawowy obowiązek
pracodawców. Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracow-
ników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzy-
staniu osiągnięć nauki i techniki. Szczepienia pracownicze są uzupełnieniem szczepień obowiązkowych.
W ułamkowej części są obligatoryjne, ale potencjalnie mogą się stać drugim, mocnym filarem w walce
z chorobami zakaźnymi.”

W ramach projektu „Zawodowo Zaszczepieni” Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem profesjonalistów medycznych wypracowali stosowne rekomendacje w zakresie szczepień pracowniczych z podziałem na poszczególne grupy zawodowe. Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

https://pracodawcyrp.pl/upload/files/2021/01/raport-zawodowo-zaszczepieni-final.pdf