Stosunek mieszkańców Polski do szczepień ochronnych – raport z badań WUM

W obliczu globalnej pandemii COVID-19 kwestia szczepień ochronnych stała się jednym z kluczowych zagadnień dla całego świata. Mimo pierwotnych nadziei, iż sytuacja ta udowodni przeciwnikom szczepień, jak ważną rolę odgrywają one w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego populacji, to ostatecznie, wykorzystano pandemię do rozpowszechniania treści podważających zasadność szczepień. Aby skutecznie przeciwdziałać odchodzeniu od szczepień ochronnych, należy zrozumieć postawę społeczeństwa w tym zakresie. Stosunek mieszkańców Polski do szczepień ochronnych nie sprowadza się wyłącznie do postaw „anty” lub „pro” szczepionkowych. Jest on złożony i pełen niuansów oraz sprzeczności.  Do prowadzenia skutecznych działań komunikacyjnych oraz edukacyjnych dotyczących szczepień, konieczne jest zidentyfikowanie grup docelowych oraz ich szczegółowe scharakteryzowanie, co było głównym celem zespołu badaczy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach projektu. 


Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu!