Stosunek pracowników opieki zdrowotnej do szczepień

Według szacunków epidemiologicznych każdego roku dochodzi do około 1,2 mln zakażeń meningokokowych na całym świecie, z czego około 135 tys. kończy się śmiercią. Spośród 13 opisanych dotychczas serogrup meningokoków, sześć wywołuje choroby ludzi. W krajach rozwiniętych najczęściej dochodzi do zakażeń serogrupą B – w 2017 roku ponad połowa z potwierdzonych 3 221 przypadków zakażeń meningokokowych na terenie Unii Europejskiej spowodowana była serogrupą B.

Pierwszą szczepionkę przeciw zakażeniom meningokokami grupy B zarejestrowano na terenie UE w 2013 roku. Może być stosowana od 2 miesiąca życia. Druga ze szczepionek – MenB-FHBp – została dopuszczona do stosowania od 10 roku życia w połowie 2017 roku. Po dopuszczeniu do stosowania produktów leczniczych, w tym szczepionek, szczególnie istotny jest nadzór nad występowaniem związanych z ich stosowaniem działań niepożądanych. Nadzór nad niepożądanymi odczynami poszczepiennymi (NOP), rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia, jest kluczowy dla lepszego zrozumienia rzeczywistej skuteczności i bezpieczeństwa stosowanych szczepionek.

Włoscy badacze dokonali oceny bezpieczeństwa szczepionki MenB-FHBp na podstawie analizy zgłoszonych NOP w latach 2018-2021 w regionie Apulia (Puglia). Szczepionka jest dostępna bezpłatnie dla dzieci w wieku 11-12 lat. Odczyny poszczepienne zostały sklasyfikowane zgodnie z algorytmem Światowej Organizacji Zdrowia. W latach 2018-2021 podano ogółem 43 061 dawek szczepionki i zaraportowano 42 NOP (częstość: 97,5 na 100 000 dawek). Spośród wszystkich zgłoszonych NOP, 12 (tj. 29%) zaklasyfikowano jako ciężkie, z czego 11 uznano za związane ze szczepieniem – były to: gorączka (6/11, częstość: 13,9 na 100 000 dawek), omdlenia (2/11, częstość: 4,6 na 100 000 dawek), konwulsje (1/11, częstość: 2,3 na 100 000 dawek), wymioty (1/11, częstość: 2,3 na 100 000 dawek) oraz pokrzywka (1/11, częstość: 2,3 na 100 000 dawek). Nie odnotowano zgonów ani niepełnosprawności spowodowanej szczepieniem. Autorzy badania wskazują, że zaobserwowana w regionie Apulia częstość występowania NOP jest zgodna z wcześniej opublikowanymi danymi, a profil bezpieczeństwa szczepionki jest akceptowalny.


Źródło:
Pavlovic D, Sahoo P, Larson HJ, Karafillakis E. Factors influencing healthcare professionals'
confidence in vaccination in Europe: a literature review. Hum Vaccin Immunother. 2022 Dec
31;18(1):2041360