Studenci a szczepienia

Młodzi dorośli to grupa osób, która w przyszłości będzie odpowiedzialna za podejmowanie decyzji dotyczących szczepień, jako rodzice lub pracownicy sektora opieki zdrowotnej. Z tego względu, istotne jest zrozumienie ich postaw i zachowań wobec szczepień. W tym celu Uniwersytet w Antwerpii (Belgia) oraz Uniwersytet w Pizie (Włochy) przeprowadziły badanie, w którym wzięło udział 2079 studentów zarówno kierunków medycznych, jak i niemedycznych. W badaniu wykorzystano autorski kwestionariusz, oparty na modelu przekonań zdrowotnych, składający się z 30 pytań. Kwestionariusz podzielono na 5 części‒ część obejmującą informacje demograficzne, takie jak wiek, płeć, poziom wykształcenia, a także informacje o ostatnim przyjętym szczepieniu oraz o planowanych szczepieniach; dodatkowo pytano o osoby z otoczenia, którym uczestnicy ufają, a które nie wierzą w szczepienia;

‒ część dotyczącą wiedzy nt. szczepień w kontekście korzyści dla zdrowia publicznego płynących z ich stosowania;
‒ część dotyczącą postrzegania przez uczestników badania korzyści, barier oraz czynników wpływających na szczepienia;
‒ część obejmującą pytania dotyczące pewności do szczepień;
‒ część dotyczącą wykorzystywanych źródeł informacji na temat szczepień.

Otrzymane wyniki wskazują na wysoki poziom wiedzy oraz postrzegania korzyści płynących ze szczepień wśród studentów: ponad 90% uczestników badania udzieliło prawidłowych odpowiedzi na pytania dotyczące odporności populacyjnej i istotności szczepień dlawszystkich grup wiekowych, a ponad 83% rozumiało wpływ szczepionek na wyeliminowanie ospy w Europie. Z kolei ponad 94% studentów wskazywało, że zaszczepienie się jest moralnym obowiązkiem w celu zapewnienia ochrony innym, przy czym 8% uważało szczepienia nie powinny być obowiązkowe w przypadku chorób występujących rzadko. Niemal 69% respondentów nie zgodziło się ze stwierdzeniem, że przemysł farmaceutyczny promuje szczepienia w celu osiągania wyższych zarobków, a 86% wyraziło chęć zdobycia większej ilości informacji na temat zalecanych szczepionek. Łącznie ponad 93% uczestników uważało, że szczepionki mają akceptowalny profil bezpieczeństwa, a niemal 96% uznało, że szczepionki są skuteczne.

Zaobserwowane w badaniu wysoki poziom wiedzy o szczepieniach oraz poziom zaufania do szczepień były pozytywnie skorelowane z wiekiem respondentów, wyższym poziomem wykształcenia, studiami medycznymi, niedawnym przyjęciem szczepionki oraz nieznajomością osób negujących szczepienia. Autorzy wskazują także, że zamiar zaszczepienia się jest powiązany z dwiema grupami czynników: kulturowymi (kraj pochodzenia, rodzina, styl życia) oraz naukowymi (wiedza o szczepieniach, postawy wobec szczepień, źródła informacji o szczepieniach), a otrzymane wyniki potwierdzają wnioski płynące z wcześniej przeprowadzonych badań, że dla kształtowania odpowiednich postaw i zachowań kluczowa jest wiedza na temat szczepień. Równocześnie zauważają, że równie istotne są czynniki kulturowe oraz styl życia i kontakty z rówieśnikami, które mogą być wykorzystane w promowaniu szczepień w grupie młodych dorosłych.


Źródło: Ilogu LC, Lugovska O, Vojtek I, Prugnola A, Callegaro A, Mazzilli S, Van Damme P. The intent of students to vaccinate is influenced by cultural factors, peer network, and knowledge about vaccines. Hum Vaccin Immunother. 2022 Dec 31;18(1):1938492.