Szczepienia przeciw grypie mogą zmniejszać ryzyko choroby Alzheimera

Zgodnie z wynikami retrospektywnego badania grupy naukowców z Uniwersytetu w Teksasie (UTHealth Houston) opublikowanego w Journal of Alzheimer’s Disease, szczepienia przeciw grypie mogą być związane z redukcją ryzyka choroby Alzheimera u osób powyżej 65 roku życia.

Celem przeprowadzonego badania było porównanie ryzyka wystąpienia choroby Alzheimera wśród osób zaszczepionych w porównaniu z osobami niezaszczepionymi przeciw grypie. Wykorzystano dane zgromadzone w bazie informacji medycznej z lat 2009-2019 o pacjentach, u których w okresie 2009-2015 nie rozpoznano choroby Alzheimera. Ogółem w ramach badania analizowano dane niemal 1,2 mln pacjentów zaszczepionych i niemal 1,2 mln pacjentów niezaszczepionych przeciw grypie.

Analiza dostępnych danych wykazała, że u pacjentów powyżej 65 roku życia, u których nie występowało otępienie, łagodne zaburzenia poznawcze ani encefalopatia, a którzy zaszczepili się przeciw grypie co najmniej 1 raz w okresie 2009-2015, ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera w latach 2015-2019 było o 40% niższe w porównaniu z pacjentami niezaszczepionymi. W tym okresie choroba Alzheimera rozwinęła się u 5,1% pacjentów zaszczepionych oraz u 8,5% pacjentów niezaszczepionych.

Dr Avram Bukhbinder, jeden z autorów badania, wskazuje, że „siła efektu ochronnego rosła wraz z liczbą lat, przez które dana osoba otrzymywała coroczną szczepionkę przeciw grypie – innymi słowy, tempo rozwoju choroby Alzheimera było najniższe wśród osób, które konsekwentnie co roku otrzymywały szczepionkę przeciw grypie”. Dodał, że „przyszłe badania powinny ocenić, czy szczepienie przeciwko grypie jest również związane z tempem progresji objawów u pacjentów już cierpiących na chorobę Alzheimera”.


Źródła:1. Avram S. Bukhbinder et al. Risk of Alzheimer’s Disease Following Influenza Vaccination: A Claims-Based Cohort Study Using Propensity Score Matching. Journal of Alzheimer’s Disease, published online June 13, 2022; doi: 10.3233/JAD-2203612. https://almooon.com/flu-vaccination-lowers-risk-of-alzheimers-disease-study-suggests/, data wejścia: 04.08.2022.