Wykorzystanie smartwatchy i opasek fitness do oceny reakcji organizmu na szczepienie przeciw COVID-19

W opublikowanym w Digital Medicine badaniu amerykańskiego instytutu badawczego Scripps Research weryfikowano możliwość wykorzystania dostępnych na rynku urządzeń, takich jak smartwatche i opaski fitness, w celu śledzenia fizjologicznej reakcji organizmu na szczepienie przeciw COVID-19.

Badacze wykorzystali dane pochodzące z projektu DETECT (Digital Engagement and Tracking for Early Control and Treatment), który rozpoczął się w marcu 2020 r. w odpowiedzi na pojawienie się i szybkie rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2. DETECT to platforma badawcza w postaci aplikacji mobilnej, umożliwiająca ponad 40 tysiącom uczestników udostępnianie zebranych za pomocą opaski fitness lub smartwatcha danych fizjologicznych i behawioralnych, a także wprowadzenie danych dotyczących objawów chorobowych, wyników badań oraz przyjętych szczepień.

Zdaniem głównego autora badania dr Giorgio Quer’a, dyrektora ds. Sztucznej Inteligencji w Scripps Research, badanie to jest pierwszym krokiem w kierunku ilościowego określenia odpowiedzi fizjologicznej na szczepienie za pomocą dostępnych komercyjnie urządzeń. Jak wskazuje, zbadanie odpowiedzi fizjologicznej w okresie przed i po szczepieniu może pomóc w lepszym zrozumieniu zmienności w zakresie obserwowanej odpowiedzi u poszczególnych osób, a także spowodowane szczepieniem zmiany norm indywidualnych. Ponieważ zmiany wartości obserwowanych parametrów związane są z początkową odpowiedzią immunologiczną danej osoby na otrzymaną szczepionkę, potencjalnie mogą być pomocne w kierowaniu rozwojem szczepionek w przyszłości, w celu zoptymalizowania ich skuteczności i bezpieczeństwa, a także mogą umożliwić bardziej precyzyjne, zindywidualizowane schematy szczepień.

Naukowcy przeanalizowali dane z urządzeń ponad 5600 osób, dotyczące snu, aktywności i tętna, z dwóch tygodni przed i po każdej dawce szczepienia. Porównano dane otrzymane po szczepieniu z wartościami wyjściowymi. Analiza wykazała, że ​​średnie tętno w spoczynku uczestników badania istotnie wzrosło następnego dnia po szczepieniu, osiągając maksimum dwa dni po szczepieniu i powracając do normy cztery dni po pierwszej dawce i sześć dni po drugiej dawce szczepionki. Oprócz wzrostu częstości akcji serca w spoczynku, która była wyższa po drugiej dawce szczepionki Moderna w porównaniu ze szczepionką Pfizer- BioNTech, badanie sugeruje, że wcześniejsza infekcja COVID-19 była powiązana ze znacznie wyższym wzrostem tętna w spoczynku po pierwszej dawce szczepionki w stosunku do osoby bez wcześniejszej infekcji. Ten wzrost jest zgodny z oczekiwaną większą odpowiedzią immunologiczną u tych osób. Wyniki pokazują również, że kobiety doświadczyły większych zmian tętna spoczynkowego niż mężczyźni w ciągu pięciu dni po szczepieniu po pierwszej dawce, a osoby w wieku poniżej 40 lat miały większe zmiany tętna spoczynkowego niż osoby starsze, ale dopiero po drugiej dawce. Wydaje się, że pierwsza dawka miała minimalny wpływ na aktywność i wzorce snu, ale znaczny spadek aktywności i wydłużenie snu w stosunku do wartości wyjściowej zaobserwowano bezpośrednio po drugiej dawce szczepionki.

Dr Steven Steinhubl, profesor nadzwyczajny w Scripps Research wskazuje, że związek między odpowiedzią fizjologiczną a odpowiedzią immunologiczną nadal wymaga dalszych badań, a cyfrowe monitorowanie może zapewnić nowy sposób identyfikacji osób, mogących nie reagować optymalnie na szczepionkę.

Projekt DETECT jest kontynuowany, a szczegóły na temat projektu znajdują się na stronie detect.scripps.edu.


Źródło: „Smartwatches and fitness bands reveal individual physiological responses to COVID-19
vaccine”, https://www.sciencedaily.com/releases/2022/04/220419170757.htm, 25.05.2022.