Badania jakościowe na temat postaw rodziców mających wątpliwości czy szczepić swoje dzieci oraz postaw antyszczepionkowych w Internecie – raport z badań ALK

Raport z badań jakościowych na temat postaw rodziców mających wątpliwości czy szczepić swoje dzieci, a także postaw antyszczepionkowych w internecie składa się z dwóch części: 

  • netnografii (etnografii internetowej), przeprowadzonej w mediach społecznościowych, przede wszystkim w kilkudziestu grupach na Facebooku dotyczących szczepień, wymiany doświadczeń między rodzicami oraz zdrowego trybu życia; 
  • osiemdziesięciu częściowo ustrukturyzowanych wywiadów pogłębionych (IDI) przeprowadzonych z rodzicami mającymi wątpliwości, czy szczepić swoje dzieci. 

Badania netnograficzne trwały od lutego do grudnia 2021 roku, natomiast wywiady były przeprowadzane od lutego 2021 roku do końca marca 2022 roku. Był to czas wyjątkowy, bo trwającej pandemii COVID-19, co nie tylko wpłynęło na formę przeprowadzania wywiadów – większość z nich odbyła się zdalnie – ale również na generalnie zwiększone zainteresowanie tematem szczepień. Na początku 2021 roku pojawiły się szczepionki przeciw temu koronawirusowi, w następnych miesiącach szczepione były kolejne grupy wiekowe, w tym dzieci. Ta nowa, w szybkim tempie wyprodukowana szczepionka oraz ograniczenia dla osób niezaszczepionych spowodowała, że wielu rodziców zaczęło sobie zadawać pytania o bezpieczeństwo i przymus szczepień. COVID-19 stał się więc niemożliwą do zignorowania zmienną niezależną, która choć w odczuciu badaczek nie zaburzyła samego badania dotyczącego szczepień dzieci, najprawdopodobniej wpłynęła na zwiększenie popularności tego zagadnienia. 

Niniejsza publikacja przedstawia szereg diagnoz, m.in. dotyczących braku zaufania rodziców do służby medycznej spowodowanych negatywnymi doświadczeniami oraz poszukiwania przez nich informacji na własną rękę w internetowych grupach tematycznych z powodu braku dostępu do przejrzystych danych na temat szczepień. Diagnozy dopełnia zestaw rekomendacji mających na celu zwiększenie zaufania rodziców do szczepień dzieci. 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem!